Browse By

Podróż Służbowa – wady i zalety

 
Każda osoba zatrudniona w konkretnym miejscu i pracująca w określonych godzinach musi sobie zdawać sprawę z tego, że pracodawca może chcieć ją oddelegować do wykonywania obowiązków w innym, oddalonym od obecnego miejscu pracy.
 

Fakt ten często wiąże się z tym, że pracownik jest zmuszony spędzić jedną lub więcej nocy poza domem.
 
Taka podróż służbowa ma swoje wady i zalety.
 
Jeżeli chodzi o wady, to oczywiście może się zdarzyć, że taka dłuższa podróż koliduje z prywatnymi planami pracownika. Może on wtedy spróbować porozumieć się z przełożonym i wystąpić o zmianę terminu wyjazdu bądź oddelegowanie innego pracownika.
Pracodawca może jednak odmówić i wtedy jesteśmy zmuszeni dopełnić obowiązków w taki sposób, w jaki zostaną nam narzucone.
 
Delegacja nie jest obowiązkowa tylko w przypadku, gdy pracownica jest w ciąży, bądź gdy osoba oddelegowana opiekuje się dzieckiem w wieku do lat czterech.
 
Podróż służbowa ma również zalety.
 
Po pierwsze pracownik, który otrzyma ekwiwalent pokrywający koszty dojazdu i dietę na czas jego nieobecności. Pracodawca pokrywa, więc koszty podróży, wyżywienia i noclegów.
Po drugie, czas pracy w miejscu oddalonym jest przecież ograniczony – nie będzie nam zajmował dwudziestu czterech godzin na dobę. Często mamy, więc możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc i to nie ponosząc żadnych kosztów.
Poza tym zdobywamy nowe doświadczenia, które mogą nam się w przyszłości przydać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sixteen + one =